Vitajte v AFS!

Intercultura Slovakia, o.z. je celosvetová nevládna nezisková dobrovoľnícka organizácia, ktorá ponúka príležitosti v oblasti medzikultúrneho vzdelávania pre všetky vekové skupiny.

viac informácií

Connecting Lives, Sharing Cultures

AFS je medzinárodná nevládna a nezisková spoločnosť, ktorá organizuje a podporuje medzikultúrne pobyty a vzdelávanie.

Pomáhame ľuďom poznať život, jazyk a zvyky v iných krajinách a odlišných kultúrach. Sme presvedčení, že skúsenosti, ktorými sa všetci zúčastnení navzájom obohatia, prispievajú k porozumieniu a k lepšiemu vývoju sveta.


  • 16/05/2015 : 08:00 AM - 08:00 PM

    Výlet do Budapešti

    Výlet zahraničných študentov, ich hostiteľských súrodencov a AFS dobrovoľníkov do Budapešti.  

  • 05/06/2015 - 03:00 PM

    Predodchodové sústredenie - Dolný Ohaj

    Predodchodové sústredenie pre slovenských študentov odchádzajúcich na program - štúdium v zahraničí v školskom roku 2015/2016. ...