Vitajte v AFS!

Intercultura Slovakia, o.z. je celosvetová nevládna nezisková dobrovoľnícka organizácia, ktorá ponúka príležitosti v oblasti medzikultúrneho vzdelávania pre všetky vekové skupiny.

viac informácií

Connecting Lives, Sharing Cultures

AFS je medzinárodná nevládna a nezisková spoločnosť, ktorá organizuje a podporuje medzikultúrne pobyty a vzdelávanie.

Pomáhame ľuďom poznať život, jazyk a zvyky v iných krajinách a odlišných kultúrach. Sme presvedčení, že skúsenosti, ktorými sa všetci zúčastnení navzájom obohatia, prispievajú k porozumieniu a k lepšiemu vývoju sveta.