AFS je celosvetovo postavené na dobrovoľníctve a práve dobrovoľníci hrajú kľúčovú rolu pri realizácii AFS programov. V SR sa k dobrovoľníctvu v AFS hlási temer 30 aktívnych dobrovoľníkov, celosvetovo je to cez 40000. AFS sa tak radí k najväčším dobrovoľníckym organizáciám na svete.

Výpočet dobrovoľníckych aktivít v AFS je veľmi bohatý a rôznorodý a každý si môže nájsť tú oblasť činnosti, ktorá ho najviac baví a naplňuje. Tu sa môžete inšpirovať popisom niektorých základných dobrovoľníckych pozícií v rámci dobrovoľníckej skupiny i mimo nej.

Dobrovoľníkom v AFS sa môže stať ktokoľvek, koho bavia odlišné kultúry, cudzie jazyky, kto sa rád zoznamuje s ľuďmi z celého sveta a kto je otvorený odlišným názorom a spôsobom života. Dobrovoľníctvo v AFS je určené všetkým vekovým kategóriám, ľuďom zo všetkých regiónov v celej Slovenskej republike a nezáleží ani na vzdelaní alebo na jazykovej vybavenosti. Každý si nájde to, čo ho zaujíma a kde sa môže uplatniť. Aktivít je neobmedzené množstvo. Niektorí dobrovoľníci sú bývalí AFS študenti, ktorí boli na zahraničnom pobyte a chcú naďalej zostať s touto organizáciou v kontakte. Sú to tiež bývalé hostiteľské rodiny, ktoré u seba doma ubytovali zahraničného študenta bez nároku na finančnú odmenu a chcú byť naďalej zapojení do spolupráce s AFS. Dobrovoľníkom sa ale môže stať ktokoľvek, koho zaujíma medzikultúrna tematika, má chuť zoznámiť sa s množstvom zaujímavých ľudí a urobiť niečo užitočné.

Skutočnosť, že základné prvky chodu organizácie ležia na pleciach ľudí, ktorí si túto činnosť zvolili dobrovoľne, ukazuje, že podpora poskytovaná účastníkom výmenných programov nie je motivovaná finančne, ale poslaním AFS a záujmom o medzikultúrnu problematiku. Dobrovoľníci sa svojou činnosťou aktívne podieľajú na rozvoji multikultúrnej spoločnosti a na riešení závažných celosvetových konfliktov, prameniacich z nepochopení a netolerancie odlišných kultúr.

Čo AFS ponúka svojim dobrovoľníkom:

  • Prácu v medzinárodnom prostredí uznávanej svetovej organizácie

  • Široké možnosti činnosti

  • Nové skúsenosti

  • Príležitosti pre osobný rast cez priebežné vzdelávanie

  • Možnosť rozhodovať o behu organizácie

  • Účasť na medzinárodných dobrovoľníckych seminároch

  • Veľa nových priateľov

Pokiaľ vás dobrovoľníctvo v AFS zaujalo, neváhajte a vyplňte PREDBEŽNÚ PRIHLÁŠKU alebo si vyžiadajte viac informácií u našej koordinátorky organizácie Natálii Čukovej.

Školenie dobrovoľníkov

AFS dbá na kvalitné vyškolenie svojich dobrovoľníkov a preto sa dobrovoľníci AFS zúčastňujú seminárov tak národných ako aj medzinárodných.

Prečítajte si viac >

Deň medzikultúrneho dialógu

Tento deň bol ustanovený Európskou federáciou medzikultúrneho vzdelávania ako deň, kedy sa široká verejnosť môže zoznámiť s medzikultúrnou tematikou.

Prečítajte si viac >

Svet zblízka

Kreativita dobrovoľníkov má v AFS zelenú! Jedným z najzaujímavejších projektov našich dobrovoľníkov je Svet zblízka – pásmo besied o rôznych destináciách našej planéty.

Prečítajte si viac >