Ak nenájdete tu odpoveď na to, čo vás zaujíma, kontaktujte priamo našu kanceláriu alebo koordinátorku príslušného programu.

Prečo byť dobrovoľníkom?

Dôvody, prečo sa niekto stane dobrovoľníkom v AFS, sú veľmi rôznorodé: na začiatku môže byť stretnutie so zahraničným študentom, hostiteľskou rodinou alebo absolventom programu; vlastná skúsenosť s odlišnou kultúrou; odhodlanosť pomôcť; pocit potrebnosti a zodpovednosti alebo konkrétnej znalosti, ktoré sú aktuálne v organizácii potrebné. Dobrovoľníctvo je vo väčšine sveta, na rozdiel od našich končín, veľmi rozvinutý fenomén. Svet je pre mnohých až príliš materialisticky založený a čisto ľudské hodnoty a ideály v súťaži s pragmatickým utilitárnym prístupom k životu často podliehajú. Dobrovoľníci v AFS majú možnosť pomáhať mladým ľuďom, hostiteľským a vysielajúcim rodinám, školám a ďalším na ich ceste medzikultúrneho poznávania, poznávania sveta, vlastného domova a možno i sebe samého.. Pomáhajú jednotlivcom i komunitám uľahčiť cestu k rešpektu a tolerancii. Väčšina z nich hovorí, že dobrovoľníctvo im okrem pocitu uspokojenia z dobre vykonanej záslužnej práce a užitočnosti prináša tiež mnoho nových skúseností, znalostí, priateľských vzťahov a v neposlednom rade i humor, že teda aj ich samotných podstatným spôsobom obohacuje.

Sú nejaké "podmienky vstupu"?

Dobrovoľná činnosť v AFS je otvorená všetkým, ktorí prijímajú poslanie a hodnoty organizácie. Nie sú tu žiadne vekové, vzdelanostné ani iné limity, uvítame kohokoľvek, kto je otvorený, tolerantný, má záujem pomáhať a zároveň poznávať rozmanité kultúry tohto sveta. Každý môže prispieť tým, čo vie a mnohému sa tiež v priebehu dobrovoľníčenia v AFS naučí. Ak sa chcete zapojiť, vyplňte, prosím, PREDBĚŽNÚ PRIHLÁŠKU. V blízkej dobe vás budeme kontaktovať.

Aké sú možnosti dobrovoľníctva?

Možností je naozaj veľa a veľmi rôznorodých! Záleží na každom dobrovoľníkovi, čo ho baví, čo vie a koľko času chce či môže AFS venovať. Na druhej strane je AFS najlepšou príležitosťou pre tých, ktorí sa chcú naučiť niečo nové, nech sa už jedná o samotné medzikultúrne vzdelávanie a iné kultúry, organizovanie, jednanie s ľuďmi… AFS dobrovoľníci v Slovenskej republike sa teraz predovšetkým snažia o rozvoj regionálnych dobrovoľníckych skupín, kde dobrovoľníci slúžia ako individuálne kontakty pre záujemcov a účastníkov programov. Zároveň sa môžu zapojiť pri usporiadaní orientačných sústredení, neformálnych stretnutí študentov či rodín alebo pomôcť usporiadať nejakú kultúrnu aktivitu, ktorá obohatí život zahraničných študentov v Slovenskej republike a umožní im lepšie poznanie slovenskej kultúry. Pretože sa AFS zaoberá medzikultúrnym vzdelávaním, uvítame medzi sebou i takých dobrovoľníkov, ktorí majú záujem informovať o problematike vo svojom okolí formou prezentácií na školách alebo v médiách. Vedľa svojich hlavných úloh je AFS stále otvorené novým nápadom a kreativite, ktorej sa medze nekladú.

Koľko musím venovať času?

Dobrovoľná činnosť v AFS nie je viazaná žiadnou pracovnou zmluvou. Každý sa snaží prispieť podľa svojich časových možností. Pokiaľ ale pristúpi k nejakej z našich činností, veríme, že ju bude vykonávať svedomite a s plnou zodpovednosťou a s istou dávkou entuziazmu. Nemusíme podotýkať, že dobrovoľná činnosť, ktorá nás neteší a neprináša nám radosť, nemá žiaden zmysel a že polovičato vykonaná práca má i polovičný (niekedy dokonca nulový) efekt. Čas našich dobrovoľníkov je organizovaný vlastným kalendárom každej dobrovoľníckej skupiny, v ktorej sa dobrovoľníci na svojej činnosti dohovárajú a prácu si delia. Ste to ale vy, kto udáva svoj čas a svoje možnosti.

Existuje nejaká forma odmeny pre dobrovoľníkov?

Dobrý pocit z vykonanej práce je určite milou a najdôležitejšou odmenou. AFS ale verí, že prácu dobrovoľníka je potrebné oceniť aj iným spôsobom. Nielen, že mu umožňuje stretnutie s mnohými zaujímavými ľuďmi z celého sveta (a tak vlastne i možnosť preverenia svojich jazykových schopností), ale zároveň pre dobrovoľníka pripravuje školenia a semináre, ktoré sa mimo použitia pri práci s AFS dajú využiť i v bežnom živote. AFS semináre sa uskutočňujú na národnej úrovni, ale tiež na úrovni európskej, v rámci Európskej federácie pre medzikultúrne vzdelávanie (European Federation for Intercultural Learning – EFIL). Niektoré dobrovoľnícke skupiny sú tiež zapojené do “twinning“ projektov, pri ktorých spolupracujú s dobrovoľníckymi skupinami z iných krajín, vzájomne sa navštevujú a vymieňajú si skúsenosti. Náklady, spojené s aktivitami dobrovoľníkov nesie AFS, pre nich je vytváranie vzdelávacích príležitostí pre vlastných dobrovoľníkov nie len istou formou odmeny za ich prácu a podporu, ale zároveň tiež jednou z kmeňových aktivít.

Aká je štruktúra AFS v Slovenskej republike?

AFS resp. Intercultura Slovakia je občianske združenie vedené predstavenstvom. Predstavenstvo je najvyšší orgán, ktorý je volený členským základným združením. Má na starosť chod celej organizácie, rozhoduje o rozpočte a hrá vedúcu úlohu v práci s jednotlivými dobrovoľníckymi skupinami. Predstavenstvo AFS teda udáva smer celej organizácie.

Kancelária AFS je administratívne centrum celej organizácie. Nepracujú tu dobrovoľníci, ale zamestnanci, ktorí zaisťujú všetku medzinárodnú koordináciu a komunikáciu so systémom AFS a zároveň úzko spolupracujú s dobrovoľníckymi skupinami i jednotlivými dobrovoľníkmi. Kancelária dobrovoľníkom zaisťuje potrebné zázemie a dôležitý servis pre ich činnosť a koordinuje ju tak, aby bola v súladu s medzinárodnými normami a štandardmi kvality AFS.

Dobrovoľnícka skupina je potom tvorená len dobrovoľníkmi, ktorí preberajú úlohu samostatne fungujúcej entity, zaisťujúce stretnutia pre študentov a hostiteľské rodiny, organizujúce individuálny kontakt so študentmi a rodinami. Skupina tiež rozvrhuje a plánuje prezentácie a kontakt s regionálnymi médiami.

Akú vyžaduje AFS od dobrovoľníka profesionalitu?

Dobrovoľník - profesionál je veľmi dôležitý článok dobre fungujúcej dobrovoľníckej štruktúry. Je to človek, ktorý vie čo robí a o čom hovorí, robí to dobre a svedomite a nenapácha tak viac škody, než úžitku. Je ale samozrejmé, že k takému ideálu sa človek priblíži len postupom času a vďaka nazbieraným skúsenostiam. Aj preto AFS uskutočňuje školenia a semináre, vytvára príručky a pomocné materiály. Dobrovoľník má vždy možnosť požiadať o pomoc a podporu.