Kontaktná osoba

Dobrovoľník, ktorý pomáha zahraničnému študentovi lepšie sa orientovať v našom prostredí a poznávať slovenskú kultúru. Zároveň podporuje hladké a bezproblémové spolužitia zahraničného študenta a jeho slovenskej hostiteľské rodiny. Pomáha prekonávať medzikultúrne rozdiely, koriguje vzájomné očakávania a snaží sa posilniť vzájomné pochopenie. Prispieva k tomu, aby bol pre študenta pobyt u nás i hostenie pre rodinu v dobrom zmysle slova nezabudnuteľným a obohacujúcim zážitkom.

Úloha KO je neodmysliteľnou súčasťou hostiteľského programu AFS a celosvetovo odlišuje AFS od organizácii podobného typu.

Organizovanie orientácií

Či už sa jedná o slovenských študentov odchádzajúcich na program – štúdium v zahraničí, alebo o hostených zahraničných študentov, dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou každého AFS programu sú orientácie. Slúžia predovšetkým k tomu, aby študentov pripravili na pobyt v cudzej kultúre, zisťovali a obohacovali ich skúsenosti v priebehu programu – štúdium v zahraničí a následne ich pripravili na návrat do domovskej kultúry.

Úloha dobrovoľníkov je v prípade orientácií nezastupiteľná. Dobrovoľníci počas orientácií organizujú rôzne aktivity, ktorých hlavnou úlohou a náplňou je pobyt v cudzej krajine študentom čo najviac uľahčiť, oboznámiť ich so špecifikami daného prostredia a taktiež poskytnúť im priestor pre reflexiu toho, čo im pobyt v inej kultúre prináša. Orientácie sú aj priestorom pre stretnutia mnohých kultúr a národov a AFS dobrovoľníci sa ich zúčastňujú veľmi radi.

Aktivity v priebehu programu

Dobrovoľníkmi asi najviac obľúbená činnosť je organizovanie rôznych voľno časových aktivít pre hostených študentov. Fantázii sa pri vymýšľaní programu medze nekladú. Študenti chodia s dobrovoľníkmi na víkendový výlet do hôr, na jar na cyklo túru, na prechádzky po nejakom peknom meste, na hrady, zámky, na bowling a mnoho a mnoho daľších zaujímavých aktivít, pri ktorých sa mimo iné dobrovoľníci so študentmi lepšie poznajú a kde sa nadväzujú často i dlhodobé a hlboké priateľstvá.

Prezentácie na stredných školách

Prezentácie na stredných školách sú neoddeliteľnou súčasťou fungovania AFS. Väčšinou ich realizuje jeden až dvaja dobrovoľníci a jeden alebo dvaja zahraniční AFS študenti, ktorí svojimi skúsenosťami debatu okorenia a zodpovedia na všelijaké otázky. Dobrovoľníci na prezentáciách zoznamujú žiakov škôl s medzikultúrnymi témami, vysvetľujú im rôzne medzikultúrne rozdiely a z nich plynúce možné nepochopenia. Prezentácie sú teda ďalším prostriedkom plnenia nášho AFS poslania.