Dobrovoľnícka skupina alebo DOS je formálne utvorená skupina dobrovoľníkov v danom regióne, ktorá funguje do veľkej miery nezávisle na národnej kancelárii. Na medzinárodnom poli sa jej hovorí “chapter”. Vo svete je AFS jedinou organizáciou, ktorá funguje na báze samostatných DOS. DOS môže mať neobmedzený počet členov - dobrovoľníkov, pričom tvoriť ju musia najmenej tri osoby. Formálne musí mať DOS svojho predsedu, podpredsedu a pokladníka, ktorí sú do svojich funkcií volení ostatnými členmi skupiny.

Úlohou DOS je zaistiť v spolupráci s národnou kanceláriou AFS hladký a bezproblémový priebeh výmenných programov, šíriť poslanie AFS a prispieť k verejnej informovanosti o aktivitách tejto organizácie.

DOS má na starosť nábor študentov, ktorí idú s AFS na zahraničný program, a zároveň získava pre zahraničných študentov vo svojom regióne hostiteľské rodiny. V priebehu roka pre hosťujúcich študentov organizuje rôzne vzdelávacie i zábavné aktivity a poskytuje podporu svojim hostiteľským rodinám a študentom v podobe kontaktných osôb. Zaisťuje, aby s každým odchádzajúcim študentom a s každou hostiteľskou rodinou, spadajúcej do ich regiónu, bol uskutočnený pohovor.

DOS tiež udržuje vzťahy s hostiteľskými školami i s tými, ktoré vysielajú slovenského študenta do zahraničia. Ďalej tiež na stredných školách uskutočňuje prezentácie na tému Mezikultúrne vzdelávanie a zaväzuje sa k tomu, aby sa prezentácií a workshopov na školách zúčastnili i hosťujúci študenti i navrátilci z programu v zahraničí.

DOS sa snaží o priebežný nábor nových dobrovoľníkov, o motivovanie nových a skúsených dobrovoľníkov a o to, aby fungoval ako zohraný tým. Zároveň sú dobrovoľníci podporovaní k priebežnému preškolovaniu, na čom DOS spolupracuje so skupinou školiteľov KOŠ (klub ostrieľaných školiteľov).

DOS je do istej miery i finančne nezávislý subjekt. Získava od kancelárie zálohu, ktorú je povinný použiť na aktivity súvisiace s činnosťou pre AFS. Mimo to má každý DOS možnosť navyšovať svoje prostriedky pomocou vlastného fundraisingu: hľadať si sponzorov pre vlastné aktivity nad rámec programu AFS.

Pokiaľ by ste mali akúkoľvek ďalšiu otázku, neváhajte sa obrátiť na našu koordinátorku združenia Natáliu Čukovú, ktorá vám rada podá akékoľvek ďalšie informácie.