Čo hovoria o svojej skúsenosti dobrovoľníci AFS?

Pop, DOS Bratislava

....

Jozef, DOS Bratislava

AFS je interkultúrne a medzinárodne zameraná organizácia, ktorá umožňuje dobrovoľníkom profesionálny, osobnostný a samozrejme sociálny rozvoj. Aktivity v oblasti vedenia tímu, kreatívnej činnosti a najmä progres v znalosti cudzích jazykov prinášajú na hodnote každého jedného zaangažovaného človeka. Nezáleží na veku, rase, vierovyznaní, či pohlaví. Ide o vzájomné zbližovanie kultúr z celého sveta a odstraňovanie bariér medzi ľuďmi ako takými. Každý jeden, kto má záujem čo i len spoznať zahraničného študenta alebo realizovať projektovú prácu, si nájde miesto. Zahraničné cesty, akcie, využívanie osobných a komunikačných zručností som už zažil. Mne všetky skúsenosti v AFS priniesli široké spektrum pridanej hodnoty ako dobrovoľníkovi a človeku. Ak dokážete pre druhého spraviť niečo nezištne, tak to dokážete spraviť aj pre celý svet. Je to len vaše rozhodnutie, čo pre to spravíte. A ak to dosiahnete, tak pochopíte, že takéto úspechy nie je možné oceniť žiadnym materiálnym prostriedkom. A práve pri stretnutí priateľov z celého sveta zistíte, že s AFS pomôžete viacerým veciam, než je „len“ svetový mier.

Eva, DOS Nitra

Vďaka hosťovaniu študentky z Nového Zélandu v roku 1992 som sa dostala k dobrovoľníckej práci v AFS. Táto aktivita ma oslovila, pretože prostredníctvom AFS sa mi otvoril svet. Pracovala som na strednej škole a venovala som sa hosťovaniu a vysielaniu. Prostredníctvom tejto práce môžem zviditeľniť svoju krajinu a spoznávať iné kultúry. Práca so študentmi ma baví, pripraviť im rôzne aktivity na spríjemnenie pobytu a spoznanie našej kultúry. Zároveň cez AFS som získala mnoho priateľov vo svete a tieto priateľstvá pretrvávajú.