Ak by ste sa chceli stať hostiteľskou rodinou, máte doma voľnú posteľ a záujem o túto celoživotnú skúsenosť, vyplňte prosím PREDBEŽNÚ PRIHLÁŠKU alebo kontaktujte našu koordinátorku združenia Ivanu Csutorovú.

Zahraniční študenti AFS

Od roku 1989 bolo v Slovenskej republike hostených viac než 500 zahraničných stredoškolských študentov z 32 krajín sveta. Zahraniční študenti bývajú počas pobytu v hostiteľských rodinách a navštevujú stredné školy, spravidla gymnáziá, kde sa zúčastňujú výučby s prihliadnutím k svojim jazykovým schopnostiam. Študenti sa počas programu zúčastňujú štyroch sústredení, v rámci ktorých im skúsení dobrovoľníci pomáhajú s jednoduchšou adaptáciou v slovenskom kultúrnom prostredí. Taktiež hostiteľské rodiny získavajú v rámci špecializovaných školení informácie, ktoré ich pripravia na spolužitie s mladým človekom z odlišnej krajiny.

Hostiteľská rodina

Hostiteľskou rodinou sa môže stať každá bezúhonná rodina, ktorá sa rozhodne nezištne poskytnúť na určitú dobu (3, 6 alebo 10 mesiacov) domov mladému človeku z odlišného kultúrneho prostredia. Spoločným znakom hostiteľských rodín je odhodlanie spoznať inú kultúru a prijať zahraničného študenta ako nového člena rodiny.

Podpora AFS

AFS zaisťuje všetkým študentom legálny pobyt a zdravotné poistenie na území SR. Nájde študentovi vhodnú strednú školu v blízkosti miesta bydliska, hradí náklady spojené s dopravou do školy a školskou výučbou. Individuálna podpora zahraničného študenta a rodiny je zaistená prostredníctvom tzv. kontaktnej osoby - vyškoleného dobrovoľníka, ktorý je sprievodcom študenta v novej kultúre a oporou pri riešení ťažkých situácií.

Skúsenosti hostiteľských rodín

Zo skúseností hostiteľských rodín vyplýva, že prítomnosť zahraničného študenta prináša nové zážitky, nové skúsenosti a informácie o zvykoch a tradíciách v iných krajinách a v neposlednom rade napomáhajú aj k odbúravaniu jazykových bariér. Hostenie študenta je prínosom nie len pre rodičov, ktorí majú šancu nahliadnuť do správania svojich detí z iného uhla pohľadu, ale aj pre deti, ktoré zväčša zlepšia svoje sociálne schopnosti a vnímavosť k iným kultúram a rozdielom všeobecne.

Poďakovanie hostiteľským rodinám

AFS hostiteľská rodina získa jednorazovú zľavu 5% z účastníckeho poplatku v prípade, že sa rozhodne vyslať vlastné dieťa do zahraničia prostredníctvom AFS. A to za predpokladu, že pred nástupom vlastného dieťaťa na program rodina hostila študenta/ku AFS najmenej po dobu rovnakú, na akú vysiela vlastné dieťa do zahraničia.


Zoznam zahraničných študentov

Aktuálny zoznam zahraničných študentov, ktorí čakajú na svoju hostiteľskú rodinu

Prečítajte si viac >

AFS video

Zhliadnuť video >

Pre hostiteľské rodiny

Sekcia plná rád a informácii pre naše hostiteľské rodiny. Pre prístup do tejto sekcie kontaktujte, prosím, našu koordinátorku organizácie.

Vstúpte >