Intercultura Slovakia o.z. ponúka slovenským hostiteľským mamám a otcom možnosť výmeny s hostiteľskými rodičmi z inej európskej či mimoeurópskej krajiny.

Program EVA exchange je skvelou príležitosťou k medzikultúrnej výmene pre hostiteľské rodiny, ktoré majú v rámci týždenného pobytu šancu poznať hostiteľskú krajinu inak ako turisti. Skupina slovenských mám alebo párov spoločne prichádza vždy hromadne na týždeň do hostiteľskej krajiny, kde žije v miestnych hostiteľských rodinách a zúčastňuje sa programu, ktorý miestne rodiny pripravia.

V ďalšom roku potom prichádzajú zahraničné hostiteľské mami alebo páry na Slovensko, žijú týždeň v slovenských rodinách a spoznávajú našu krajinu v rámci vopred naplánovaného programu.

Kde už prebehla medzikultúrna výmena?
Belgicko, Rakúsko, Česká republika, Turecko

Aké sú podmienky výmeny?
  • byť hostiteľskou či vysielajúcou rodinou AFS
  • hostiť týždeň mamu alebo pár u seba doma
  • pripraviť hosťom spolu s ostatnými členmi výmennej skupiny zaujímavý program
  • mať chuť a čas na obidve výmeny
Ak Vás ponuka zaujala, tak neváhajte a kontaktujte dobrovoľníčku Illešovú Máriu, ktorá projekt EVA exchange koordinuje.