Intercultura Slovakia, o. z.

Vinohradnícka 40 - sídlo
Štefánikova trieda 71 - kancelária
94901 Nitra
Slovenská republika


Tel.: (421) 948 676 766

        (421) 948 676 866
        (421) 948 676 966

E-mail: info@afsslovakia.sk

IČO: 42202868

Bankové spojenie: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 4011881155/7500

Natália Čuková
koordinátorka združenia
natalia.cukova@afs.org
Mobil: 0948 676766

Petra Krkošková
koordinátorka hostiteľského programu
petra.krkoskova@afs.org
Mobil: 0948 676566