Sme občianske združenie, ktoré je súčasťou celosvetovej siete takmer 60 podobných partnerských organizácií, ktorá vznikla pred 90timi rokmi z iniciatívy amerických dobrovoľníkov. Partnerské organizácie združuje spoločné poslanie, ktorým je sprostredkovanie zahraničnej skúsenosti čo najväčšiemu počtu ľudí. Táto skúsenosť im pomôže rozvíjať schopnosti, získavať znalosti a osvojovať si postoje potrebné pre tvorivý a harmonický život v súčasnom multikultúrnom a stále viac prepojenom svete. Hybnou silou organizácie sú i dnes dobrovoľníci, ktorí po celom svete poskytujú osobnú podporu a pomoc účastníkom programov. Spolu s hostiteľskými rodinami, ktoré otvárajú svoj domov bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu, dávajú priestor na vznik osobným vzťahom, hlbokým zážitkom a nezabudnuteľným skúsenostiam. Dobrovoľníci sú veľmi často ľudia s vlastnou skúsenosťou s pobytom v zahraničí či osobným zážitkom z hostenia zahraničného študenta, ktorí sú pripravení pomôcť zvládnuť náročné chvíle, ktoré môžu pri stretnutí s odlišnou kultúrou nastať.

Ak chcete zahraničnú skúsenosť pre seba alebo svoje dieťa v krajine, v ktorej je stála kancelária a sieť dobrovoľnícka, vďaka ktorej si môžete byť istí, že je vždy niekto nablízku, potom je tu pre Vás AFS a program štúdium v zahraničí alebo dobrovoľník v zahraničí.

Ak chcete radšej zostať doma, ale máte chuť otvoriť svoje dvere inej kultúre, potom je tu pre Vás AFS a hostiteľský program.

Ak chcete byť iba pri tom, tak je tu možnosť stať sa dobrovoľníkom AFS.

V SR pôsobí AFS ako samostatné o.z. od roku 2010. Od svojho vzniku sme sa stali stabilnou neziskovou organizáciou, ktorá má viac ako 30 dobrovoľníkov. V Európe sme členom Európskej federácie pre medzikultúrne vzdelávanie (EFIL) so sídlom v Bruseli. EFIL zastrešuje európske partnerské organizácie AFS, zaisťuje školenia a presadzuje hodnoty medzikultúrneho vzdelávania na európskej úrovni.


Podporte nás

Naši partneri nám poskytujú nielen priame finančné dotácie, granty či dary, ale aj svoje schopnosti a know-how. Vychádzajú nám v ústrety nad rámec...

Prečítajte si viac >

AFS video

Zhliadnuť video >

Svet zblízka

Kreativita dobrovoľníkov má v AFS zelenú!
Jedným z najzaujímavejších projektov našich dobrovoľníkov je Svet zblízka – pásmo besied o rôznych destináciách našej planéty.

Prečítajte si viac >