Z histórie AFS

Krátko po vypuknutí I. svetovej vojny v roku 1914 sa skupina 15 američanov žijúcich v Paríži ponúkla ako dobrovoľní vodiči poľných ambulancií pri Americkej nemocnici v Neuilly. Tak vznikla organizácia ktorá nesie názov American Field Service (Americká poľná služba). V období medzi dvoma svetovými vojnami začali členovia AFS, ktorých v tej dobe bolo už 2500, finančne podporovať výmeny francúzskych a amerických študentov. V roku 1939, po nemeckej okupácii Československa, bola dobrovoľná poľná služba AFS znovu aktivovaná najprv vo Francúzsku, po vypuknutí II. svetovej vojny potom postupne rozšírila svoju činnosť do ďalších krajín Európy a Severnej Afriky, na Stredný Východ a postupne až do Barmy a Indie. Ich členovia ako prví vztýčili v roku 1942 vlajku USA v Sýrii a v roku 1945 pomáhali pri oslobodzovaní koncentračného tábora Bergen-Belsen v Nemecku. Bezprostredne po skončení vojny sa vodiči sanitiek AFS rozhodli obnoviť a systematicky podporovať medzinárodné študentské výmeny v duchu výroku jedného z nich: „Musíme sa v budúcnosti vzájomne lepšie poznať, ak má ísť o budúcnosť, akú si prajeme". Práve výmenné programy sa zdali byť najlepšou cestou k nájdeniu spoločných ľudských hodnôt, vedúcich k porozumeniu medzi národmi a tým i k predchádzaniu ďalších vojnových konfliktov. Už v roku 1947 sa uskutočnil historicky prvý ročný program AFS, vďaka ktorému bolo 52 študentov z 10 krajín vrátane vtedajšieho Československa poskytnuté štipendium do Spojených štátov. Viac ako 370 tisíc študentov, ktorí sa do dnešného dňa zúčastnili programov AFS, ale taktiež ich vlastné a hostiteľské rodiny a priatelia, od tejto doby vytvorili celosvetové spoločenstvo, ktoré predovšetkým spájajú spoločné zážitky a skúsenosti, úzke osobné vzťahy a dlhodobé, hlboké priateľstvá.

Medzinárodný systém AFS

Od svojich skromných začiatkov na poli medzikultúrneho vzdelávania sa AFS postupne premenila do podoby mohutnej medzinárodnej organizácie– AFS Intercultural Programs. Celosvetový systém dnes tvoria samostatné národné organizácie AFS, ktoré fungujú vo viac ako 50 krajinách. Z 12 tisíc účastníkov programu ročne,so šesťdesiat ročnou tradíciou, k tomu zodpovedajúce skúsenosti, je AFS poprednou svetovou vzdelávajúcou organizáciou. S podporou viac než 40 tisíc dobrovoľníkov z celého sveta je zároveň jednou z najväčších dobrovoľníckych spoločenstiev súčasnosti. Slovenská republika ako súčasť bývalého Československa sa zúčastnila prvého povojnového programu AFS už v roku 1947. V zápätí však z politických dôvodov u nás bola činnosť AFS na dlhé roky prerušená. K jej obnoveniu došlo hneď po nežnej revolúcii. Neskôr v júni 2010 vzniklo občianske združenie Intercultura Slovakia, ktoré nadviazalo na doterajšiu činnosť a zároveň sa ako samostatná národná organizácia stala členom medzinárodného systému AFS.

„Verím, že programy AFS sú dnes o mnoho dôležitejšie ako kedykoľvek pred tým. Žijeme vo svete neutíchajúcich bojov – neustálych nedorozumení medzi národmi a inými skupinami.Tí, čo sme prešli programom AFS sme vybavení otvorenejším postojom k riešeniu problémov a intenzívnou túžbou po trvale udržateľnom mieri. Skúsenosti zo života v odlišných kultúrach a porozumenie, ktoré vo vzťahu s nimi získavame, je jedinečnou výbavou pre ničenie predsudkov a urovnanie etnických a náboženských rozbrojov, ktoré dominujú svetu v 21. storočí." Ward Chamberlain – člen predstavenstva AFS a dobrovoľný vodič sanitky za II. svetovej vojny.