EFIL (Evropská federácia pre medzikultúrne vzdelávanie)
www.efil.org

AFS Medzikúlturne programy, o.s.
www.afs.cz

AFS Intercultural programs, Int.
www.afs.org

Portál o doborovoľníctve
www.dobrovolnictvo.sk

Slovenský inštitút mládeže
www.iuventa.sk

Darovanie 2% z dane

www.rozhodni.sk