Študuj španielčinu s AFS!

Nauč sa španielsky, alebo sa v španielčine zdokonaľ na našich štúdijných programoch v španielsky hovoriacich krajinách!


 Nauč sa štvrtý najrozšírenejší jazyk na svete a taktiež druhý jazyk USA - ŠPANIELČINU a poznaj krajiny plné temperamentu a ľudí so srdcom na dlani! Študuj v španielsky hovoriacich krajinách!


Prečo sa učiť španielsky?


1. Španielčina je po angličtine, čínštine a hinduinštine štvrtým najrozšírenejším jazykom. V rôznych častiach sveta hovorí španielsky viac než 400 miliónov ľudí, čo je každý desiaty človek.

2. Španielčina je oficiálnym jazykom OSN a jej organizácií, Európskej únie a iných medzinárodných organizácií. Je druhým jazykom USA a Brazílie.

3. Vďaka španielčine môžeš navštíviť veľké množstvo krajín, kde je tento jazyk jazykom úradným, a ktoré by si bez znalosti materskej reči miestnych obyvateľov, teda bez španielčiny, poznával/a len obtiažne.

4. Pre prihlásenia sa na naše programy do španielsky hovoriacej krajiny nie je podmienkou predchádzajúca znalosť španielčiny! Na tento typ programu sa teda môžu hlásiť aj študenti, ktorí so španielčinou chcú len začať!