Všetci hostení študenti už majú svoju hostiteľskú rodinu!

Všetci zahraniční študenti, ktorí prídu na Slovensko v školskom roku 2013/2014 už majú svoju hostiteľskú rodinu! Veľká vďaka rodinám, ktoré otvoria svoj domov novému človeku a novej kultúre. Prajeme vám veľa pekných spoločných chvíľ. Už sa tešíme na váš prílet 23.8.2013.