Môj pobyt vo Švajčiarsku

Kristínka je momentálne na svojom AFS študijnom pobyte vo Švajčiarsku. V nasledujúcich riadkoch hodnotí svoj pobyt po 5 mesiacoch. Text je v originálnom znení.   

Ani som sa nenazdala a polovica môjho výmenného pobytu je za mnou. Viac  ako päť mesiacov žijem vo Švajčiarsku, v krajine, ktorá je známa svojimi prírodnými krásami, ale nie len to. Pre mňa je už teraz druhým domovom.

Ani neviem, kde by som mala začať. Skoro najčastejšia otázka, ktorú mi tu ľudia kladú znie, prečo som si vybrala práve Švajčiarsko? Tu sa predsa rozpráva dialektom a nie spisovnou nemčinou? To je síce pravda a na začiatku som mala aj obavy, ale teraz moje rozhodnutie neľutujem. Spoznala som tu veľa nových ľudí, ktorí sú srdeční, vždy slušní a milí. Čo si naozaj neviem predstaviť je, že by som mala inú hostiteľskú rodinu. Tá moja je tá najlepšia, akú som si mohla priať a za nič by som ju nevymenila.

Jeden rok bez učenia. Sen každého žiaka? Žiaľ alebo na šťastie k študijnému pobytu patrí aj škola. Švajčiarsky školský systém sa odlišuje od toho nášho, napriek tomu to nie sú veľké rozdiely. V škole pozná priam každý každého a to je pravdepodobne aj vďaka tomu, že rovnaké ročníky majú niektoré vyučovacie hodiny spolu, ako napríklad telesnú výchovu alebo povinný voliteľný predmet. Ten považujem za obzvlášť využiteľný, pretože každý si už na gymnáziu môže stúpať cestičku smerujúci k vysnenému povolaniu. Nikdy ba som napríklad nepovedala, že sa vo Švajčiarsku budem učiť po španielsky. Tým sa začínam trochu zamotávať medzi nemčinou, ,,švajčiarčinou, angličtinou a španielčinou a ak by sa niekto pýtal, či aspoň jedným s týchto jazykov viem rozprávať plynulo, odpoveď by bola nie. Ale cesta je cieľ a preto som tu, v momentálne snehom zasypanom švajčiarsku, pokúšajúc sa naučiť po nemecky.

Pomaly si uvedomujem, že som sa prehupla do druhej polovice tohto, pre mňa neopísateľného roka, v ktorom som už teraz zažila plno výnimočných udalostí, videla kus novej krajiny a priblížila si odlišnú kultúru a zvyky, ktoré sú tu tuho zakorenené a slávené podľa  tradícií. Som nesmierne rada, že môj výmenný pobyt môžem stráviť vo Švajčiarsku a tomu vďačím okrem iného aj AFS, ktorá mi to umožnila. 


                                                                                                                     Kristína Doubková