Konferencia pre učiteľov Spectrum of Education V. v Turecku

Hoş geldiniz! Týmto pozdravom sme boli privítaní na konferencii Spectrum of Education 5 v krásnom meste Istanbul v Turecku. Konferencia prebiehala v dňoch od 13. – 17. apríla 2016.

Ako už názov prezrádza, hlavnou témou prednášok a rôznych aktivít bolo školstvo a vzdelávanie, presnejšie Školy v budúcnosti a budúcnosť škôl. Každý jeden deň sme mali možnosť získavať informácie o vzdelávacích metódach a skúsenostiach prítomných učiteľov z piatich kontinentov sveta. Mohli sme diskutovať o problémoch dnešného vzdelávania a uvedomiť si, čo všetko môžeme spraviť, aby sme prispôsobili vzdelávací systém potrebám súčasného moderného sveta.

Zúčastnili sme sa prednášok významných ľudí zaoberajúcich sa školstvom a vzdelávaním. Napr. Doc. Dr. Nurdan Kalayci s témou Educational Materials
Batuhan Aydagűl s témou Critical Creativity in Education
Műge Arda s témou Is Education for the Future, or is the Future for Education?

Okrem prednášok sme nezabudli ani na pamiatky Turecka. Navštívili sme Blue Mosque, Hagia Sophia či the Great Bazaar. Veľmi krásna bola aj nočná plavba loďou.
V neposlednom rade sme zakúsili trochu tureckej kultúry v hosťovských rodinách, kde sme ochutnali typické turecké jedlá, oboznámili sa s ich spôsobom života a miestnymi zvyklosťami. Taktiež sme mali možnosť vidieť miestne tance a započúvať sa do melódií tureckej hudby. 

Môžem povedať, že zámer konferencie bol naplnený. Obohatili sme sa množstvom informácií a získali sme nové vízie do budúcnosti. Toto všetko je aj zásluhou organizátorov a dobrovoľníkov, menovite Őmer Ongun, Metehan Ertűrk, či Ferhart Ҁakaloz.

Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť konferencie, ktorá bola pre mňa veľmi podnetná. Budem sa snažiť podporovať organizáciu AFS Intercultura Slovakia a povzbudzovať žiakov v spoznávaní iných kultúr prostredníctvom výmenných pobytov.


                                               
                                           PaedDr. Jaroslava Kériová (Gymnázium J.B.Magina, Vrbové)