5 rád pre tvoj prvý mesiac v zahraničí

5 RÁD PRE TVOJ PRVÝ MESIAC V ZAHRANIČÍ

1. Žiadne slová? Žiadny problém! Je v poriadku, ak neovládaš jazyk, to príde čo nevidieť. Medzičasom skús komunikovať všetkými spôsobmi, akými vieš. Používaj tvoj telefón, ruky, slovník, čokoľvek.

2. Rob čo vidíš. Pozoruj, ako konajú ľudia okolo teba a správaj sa podľa toho (samozrejme, v rámci rozumných medzí).

3. Nikdy, nikdy, nikdy nikoho nesúď. Pamätaj, že si v novej kultúre a so samými novými ľuďmi. Všetci sa stále snažia porozumieť veciam rovnako ako ty.

4. Kluby, športy a iné mimoškolské aktivity sú zaručenými spôsobmi, ako spoznať ľudí. Začni skoro, urobí to zvyšok tvojho pobytu jednoduchším.

5. Tvoja hostiteľská rodina, spolužiaci, AFS dobrovoľníci aj iní budú mimoriadne pozorní, ako sa adaptuješ. Skús byť čo najjasnejší a najúprimnejší o tom, ako sa cítiš, keď máš z niečoho radosť rovnako ako aj keď nie.


5 TIPS FOR YOUR FIRST MONTH ABROAD

1. No words? No problem! It’s okay if you can’t speak the language, that will come soon enough. In the meantime try to communicate in any way you can. Use your phone, your hands, a dictionary, anything.

2. Do as you see. Watch how people around you behave and act accordingly (within reason, of course).

3. Don’t ever ever ever judge anyone. Remember you are in a new culture and with all new people. Everyone is still trying to figure things out the same way you are.

4. Clubs, sports and other after school activities are surefire ways to get to know people. Start early, it will make the rest of your experience easier.

5. Your host family, classmates, AFS volunteers and others will be paying extra attention to how you are adapting. Try to be as clear and honest about how you are feeling, both when you are enjoying something as well as when you are not.