Výberové konanie

Výberové konanie na štipendijné študijné pobyty na školský rok 2017/2018 v Nitre v Agroinštitúte.