Výlet do Prahy

Výlet zahraničných študentov, ich hostiteľských súrodencov a AFS dobrovoľníkov do Prahy.