Vážime si každú formu poskytnutej pomoci. Naši partneri nám poskytujú nielen priame finančné dotácie, granty či dary, ale aj svoje schopnosti a know-how. Vychádzajú nám v ústrety nad rámec obvykle poskytovaných služieb, poskytujú služby zdarma či za zvýhodnených podmienok, ponúkajú nám priestor pre propagáciu našej organizácie a služieb či pomáhajú dobrou radou :)

Záujemcovia, ktorí si uvedomujú význam medzikultúrnej skúsenosti pre rozvoj osobnosti, majú možnosť prispieť na Štipendijnú zbierku, z ktorej sú poskytované štipendiá na štúdium v zahraničí študentom, ktorí by sa z finančných dôvodov na programe inak nemohli zúčastniť.

Za akúkoľvek pomoc, ktorá prispieva k realizácii nášho poslania, sme vďační.

AFS ponúka svojim sponzorom spojenie s tradíciou, ktorú prezentujeme, uvedením loga a odkazu na svojich stránkach, prípadne na dokumentácii, ktorá súvisí s poskytnutým darom či službou, propagujúcu sponzoro v rámci AFS a jeho aktivít, zapojenia sa do spoločného projektu.

Pokiaľ by ste mali záujem o spoluprácu s nami, kontaktujte prosím našu kanceláriu.


2% z dane

Podporte naše aktivity v oblasti medzikultúrneho vzdelávania a darujte nám 2% z dane z príjmov.

Prečítajte te viac >

AFS video

Zhliadnuť video >

Spolupráca s firmy

Pokiaľ vás oslovila možnosť realizovania niektorého z programov AFS pre deti vašich zamestnancov, bližšie informácie sa dočítate ďalej.

Prečítajte si viac >