Bez vašej nezištnej podpory by sme nedokázali napĺňať naše poslanie v takom rozsahu a kvalite, ako sme to robili doposiaľ.


Prečo darovať 2 %?

Tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadny výdavok na viac. Ide o daň, ktorá by bola inak odvedená do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte verejnoprospešné nášho neziskového subjektu. Keďže jednotlivé daňové úrady prevádzajú dary venované jednému združeniu spoločným prevodom, zachováva sa tak anonymita darcu a výška jeho príspevku.

Prečo darovať 2 % organizácii AFS?

Krátko po vypuknutí I. svetovej vojny v roku 1914 sa skupina 15 Američanov žijúcich v Paríži ponúkla ako dobrovoľní vodiči poľných ambulancií pri Americkej nemocnici v Neuilly. Tak vznikla organizácia ktorá nesie názov American Field Service (Americká poľná služba). V období medzi dvoma svetovými vojnami začali členovia AFS finančne podporovať výmeny francúzskych a amerických študentov. Bezprostredne po skončení vojny sa vodiči sanitiek AFS rozhodli obnoviť a systematicky podporovať medzinárodné študentské výmeny v duchu výroku jedného z nich:

„Musíme sa v budúcnosti vzájomne lepšie poznať, ak má ísť o budúcnosť, akú si prajeme."

Práve výmenné programy sa zdali byť najlepšou cestou k nájdeniu spoločných ľudských hodnôt, vedúcich k porozumeniu medzi národmi a tým aj k predchádzaniu ďalších vojnových konfliktov. Viac ako 370 tisíc študentov, ktorí sa do dnešného dňa zúčastnili programov AFS, ale taktiež ich vlastné a hostiteľské rodiny a priatelia, od tejto doby vytvorili celosvetové spoločenstvo, ktoré predovšetkým spájajú spoločné zážitky a skúsenosti, úzke osobné vzťahy a dlhodobé, hlboké priateľstvá.

Intercultura Slovakia je občianske združenie, ktoré je súčasťou celosvetovej siete takmer 60 podobných partnerských organizácií. Ak vás zaujalo poslanie našej neziskovej organizácie – poskytovanie medzikultúrnej skúsenosti čo najväčšiemu počtu ľudí, podporte našu prácu a náš ďalší rozvoj. 

Čo podporíte, ak sa rozhodnete venovať svoje 2 % nášmu združeniu?

Poskytnete možnosť stredoškolským študentov zo sociálne slabých rodín zúčastniť sa na študijnom pobyte v zahraničí, a to vďaka našim čiastkovým štipendiám, ktoré sú financované práve zo zdrojov získaných z 2 %. 

Zo zdrojov z 2 % daní za rok 2015 získaných v roku 2016 v hodnote 4736,07 Eur chceme poskytnúť nasledovné čiastkové štipendiá počas školského roka 2017/2018.

  • Čiastkové štipendium na ročný študijný program v Brazílii
  • Čiastkové štipendium na ročný študijný program v Číne
  • Čiastkové štipendium na ročný študijný program v Taliansku
  • Čiastkové štipendium na polročný študijný program v Portugalsku
  • Čiastkové štipendium na polročný študijný program v Dominikánskej republike
  • Čiastkové štipendium na trojmesačný študijný program v Belgicku - flámska časť
  • Čiastkové štipendium na trojmesačný študijný program v Rusku

Zo zdrojov z 2 % daní za rok 2014 získaných v roku 2015 v hodnote 2650,37 Eur sme poskytli nasledovné čiastkové štipendiá počas školského roka 2016/2017.

Zo zdrojov z 2 % daní za rok 2013 získaných v roku 2014 v hodnote 1426,75 Eur sme poskytli nasledovné čiastkové štipendiá počas školského roka 2015/2016.

Zo zdrojov z 2 % daní za rok 2012 získaných v rok 2013 v hodnote 1092,58 Eur sme poskytli nasledovné čiastkové štipendiá počas školského roka 2014/2015.

Zo zdrojov z 2 % daní za rok 2011 získaných v roku 2012 v hodnote 947,12 Eur sme poskytli nasledovné čiastkové štipendiá počas školského roka 2013/2014.

Ako postupovať pri poukázaní 2 % z dane?

Vyberte si postup podľa toho, či ste:

  • zamestnanec - ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť prácu našej neziskovej organizácie a ktorí sa tak rozhodli urobiť aj prostredníctvom 2 % z dane z príjmov.