Realizovanie niektorého z programov AFS pre deti vašich zamestnancov, môže vašu spoločnosť odlíšiť od ostatných subjektov na trhu. Spolu s nami poskytnete ďalším ľudom možnosť získať hodnoty a zručnosti dôležité pre život v súčasnej globalizovanej spoločnosti a pomôžete šíriť toleranciu a celosvetový mier. Podmienky spolupráce sa dohodujú individuálne podľa potrieb jednotlivých spoločností. Momentálne spolupracujeme v oblasti štúdia v zahraničí so Všeobecnou úverovou bankou a farmaceutickou spoločnosťou Evonik.

Ako prebieha vzájomná spolupráca?

Z našich doterajších skúseností ponechávame oslovenie zamestnancov na firme, ktorá poskytne zamestnancom možnosť prihlásiť svoje dieťa na výberové konanie na program – štúdium v zahraničí. Po získaní zoznamu záujemcov z danej spoločnosti je už komunikácia so záujemcami na nás. My vyhlásime výberové konanie, dátum, miesto ako aj spôsob jeho konania oznámime každému záujemcovi osobitne. Po zrealizovaní výberového konania upovedomíme firmu o výsledkoch a následne prebieha komunikácia s najlepšími študentmi. Nasledovný postup je už u všetkých účastníkov programu – štúdium v zahraničí rovnaký: vyplnenie prihlášky – odoslanie prihlášky do kancelárie našej partnerskej organizácie – akceptovanie prihlášky – hľadanie rodiny – získanie prihlášky rodiny – orientácia resp.sústredenie pred odchodom – odlet.

Pokiaľ vás táto možnosť oslovila, neváhajte a obráťte sa na našu kanceláriu, ktorá vám poskytne bližšie informácie.