Intercultura Slovakia, o.z. a vaše súkromie

Organizácia Intercultura Slovakia, o.z. (ďalej len „AFS“) vníma záležitosti ochrany vašich osobných údajov, informácií a zachovanie ich dôvernosti veľmi vážne. Nižšie uvedené informácie objasňujú, ako zachádzame so všetkými osobnými údajmi, ktoré sú nám poskytnuté kdekoľvek na týchto stránkach (doména afsslovakia.sk).

Aké informácie zhromažďujeme

AFS zhromažďuje informácie o menách a emailových adresách návštevníkov našich stránok (prípadne niektoré ďalšie) získané prostredníctvom niekoľko rôznych formulárov na týchto stránkach. To sa týka predovšetkým sekcie Find an AFSer, AFS Mail List, Starting the Process a Tell A Friend. Poskytnutie akýchkoľvek informácií v týchto sekciách je úplne dobrovoľné.

AFS nezhromažďuje identifikovateľné osobné informácie o osobách, pokiaľ tieto neboli nimi výslovne a vedome ako také poskytnuté. Zverejnenie týchto informácií ako súčasť obsahu sekcií ako Find an AFSer, Feedback Forums a AFS Mail List potom už priamo vyplýva z podstaty veci.

V sekcii Find an AFSer môžete zverejniť Vaše aktuálne kontaktné údaje vrátane prípadných poznámok a umožniť tak ostatným (priateľom, rodinám atď.), aby vás kontaktovali. Po prihlásení pod vaším užívateľským ID (vaše emailová adresa) a vami zvolenom hesle môžete váš zápis podľa svojho uváženia kedykoľvek editovať – aktualizovať, doplniť, upraviť alebo vymazať.

AFS na svojich stránkach nepoužíva cookies.

Ako sú zhromaždené informácie využívané

Informácie neosobné, obecnej povahy sú príležitostne využívané ako podklad pre vylepšenie vzhľadu, obsahu a funkčnosti našich stránok a k ich adresnejšiemu zameraniu. Ako aj k získavaniu čo najobsiahlejších demografických údajov, pre analýzu trendov a pre potreby administrácie našich stránok. V neposlednom rade sú tieto informácie využívané taktiež pre niektoré ďalšie špecifické účely AFS (napr. umožniť našim partnerským organizáciám v zahraničí kontaktovať absolventov programov AFS v ich krajine).

AFS žiadnym – plateným ani bezplatným – spôsobom neposkytne zhromaždené informácie osobnej povahy žiadnej tretej strane mimo našich partnerských organizácií a organizácií s nimi priamo spolupracujúcimi na aktivitách AFS. Nič menej, ak dáte informácie tohto typu dobrovoľne k dispozícii na stránkach Find an AFSer alebo AFS Mail List, môžu byť tieto informácie zdieľané a použité ostatnými a je preto potrebné počítať s možnosťou obdržania nevyžiadanej pošty od rôznych odosielateľov. AFS v takomto prípade nenesie zodpovednosť za to, kto môže využiť tieto informácie. Pre využívanie sekcie Find an AFSer:

DOPORUČUJE NEPOSKYTOVAT VAŠE TELEFÓNNÉ ČÍSLO ANI DOMÁCU ADRESU.

Výnimku z vyššie uvedených zásad ochrany súkromia môžeme urobiť iba v prípadoch, kde to ukladá zákon, napr. na základe súdneho príkazu atď.

Find an AFSer

Účelom tejto sekcie je umožniť alebo pomôcť členom celosvetovej rodiny AFS nájsť jeden druhého. Tu vás žiadame, aby ste ku kontaktovaniu osôb z adresára pristupovali vždy obozretne a uvážlivo. Informácie tu získané v nijakom prípade nevyužívajte k akejkoľvek forme komerčnej reklamy. Za zneužitie týchto informácií a ich prípadné následky, vyvolané treťou stranou, AFS nenesie žiadnu zodpovednosť.

Registrácia na Find an AFSer: Všetky registrácie sú úplne dobrovoľné, pričom len zaregistrované osoby sú uvedené v adresári tejto sekcie, AFS samo do adresára nikoho nezadáva. Ak nie je vami hľadaná osoba z okruhu Vašich známych z AFS uvedená v adresári, je to z dôvodu, že sa nezaregistrovala. K identifikácii pri prihlasovaní slúži vaša emailová adresa.

Ochrana dát

Všetky osobné údaje, uchovávané organizáciou AFS a jej webovými stránkami, sú ukladané v bezpečnom operačnom prostredí. Zabezpečené vlastné úložiská databází s obmedzeným prístupom sú v súčasnej dobe lokalizované v Spojených štátoch a v Thajsku. Prístup k nim majú len zamestnanci, oficiálny konzultanti a zodpovední dobrovoľníci AFS. Ktokoľvek z nich je oprávnení použiť osobné údaje výhradne pre účely programových operácií AFS.

S ohľadom na nadnárodné riešenie spracovania dát v celom systému AFS, môžu byť vaše osobné údaje transferované a spracovávané mimo územia krajiny, v ktorej žijete. AFS však v každom prípade zaistí ich zodpovedajúcu ochranu. A to v súladu s týmto prehlásením o ochrane súkromia, bez ohľadu na to kde sú dáta spracovávané alebo uložené. Postúpením vašich osobných údajov AFS, z vašej strany vyslovujete s vyššie uvedenými postupmi súhlas.

Odkazy

Tieto webové stránky www.afsslovakia.sk taktiež obsahujú odkazy na iné stránky, prevádzkované a kontrolované tretími stranamy. Za ich obsah a ochranu súkromie AFS nenesie zodpovednosť. Z uvedených hyperlinkov k týmto iným stránkam nie je možné vyvodzovať ani súhlas AFS s materiálmi, ktoré stránky obsahujú, ani spojenie s ich prevádzkovateľmi. Preto vám odporúčame zoznámiť sa najprv s ich politikou ochrany osobných údajov, ktoré sa od našej môže líšiť.

Kontakt

 

Intercultura Slovakia, o.z.

Vinohradnícka 40
94901 Nitra

info@afsslovakia.sk

Tel.: 0948 676 766

 

Ak budete mať k tomuto prehlásenie akékoľvek otázky alebo komentáre, kontaktujte nás na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.