Každý rok prichádza na Slovensko určitý počet zahraničných študentov, ktorí sú umiestňovaní po celej Slovenskej republike, v mestách i na dedinách. Predpokladáme, že počty študentov sa budú každoročne zvyšovať a dúfame, že úmerne k tomu taktiež porastie aj počet záujemcov o medzikultúrne vzdelávanie z radov škôl a širokej verejnosti.

Zahraniční študenti prichádzajúci do Slovenskej republiky vždy v auguste/septembri na ročný či trojmesačný program a v januári/februári na polročný program. Ohľadom vášho záujmu o hosťovanie zahraničného študenta nás môžete kontaktovať kedykoľvek v priebehu roka.

Podmienkou umiestenia študenta na školu je hostiteľská rodina v dosahu školy. Preto v takýchto prípadoch postupujeme nasledovne: až vo chvíli, keď máme zaistené ubytovanie pre zahraničného študenta v hostiteľskej rodine, kontaktujeme školy v najbližšom okolí. Tento postup ale môže prebiehať i opačne, a to spôsobom, že vaša škola bude zapojená do aktívneho hľadania hostiteľskej rodiny z radov študentov. AFS v tomto prípade môže pomôcť realizovaním workshopu či besied o programoch AFS a myšlienkach medzikultúrneho vzdelávania, a tak motivovať niektorých študentov k účasti na hostiteľskom programe – resp. hosťovaní zahraničného študenta.

V prípade umiestenia študenta na škole s vami AFS uzavrie dohodu o tomto umiestení a dá vám k dispozícii materiály, potrebné na úspešné zrealizovanie medzikultúrnej skúsenosti. Po celú dobu trvania programu sme vám k dispozícii. Spolupráca prebieha samozrejme aj medzi školou a hostiteľskou rodinou.