Besedy so (a nie len) zahraničnými študentmi

Ponúkame besedy so zahraničnými študentmi, ktorí sa zúčastňujú ročného alebo polročného programu na Slovensku. Prichádzajú bez znalosti jazyka, študujú na slovenskej škole a žijú v slovenskej rodine. Ich cieľom je čo najlepšie spoznať našu kultúru a nám dať možnosť dozvedieť sa čo najviac o ich vlastnej kultúre. Jedná sa o študentov zo štátov EU, Latinskej Ameriky, Thajska, Brazílie, Japonska atď. Pokiaľ by ste mali záujem sprostredkovať v triede skúsenosti cudzincov zo života v našej republike a dať im šancu spoznať ako sa žije v krajinách, kde sa málokto z nás dostane, neváhajte nás kontaktovať.

Podobné besedy môžu usporiadať študenti, ktorí sa z ročného alebo polročného programu vrátili a majú skúsenosti z krajín, ktoré často nepoznáme ani z ponúk cestovných kancelárií. Besedy sú plánované na 45 – 90 minút.

Workshopy zamerané na medzikultúrne vzdelávanie

Programy zodpovedajú témam vzdelávacieho programu o multikultúrnej výchove.

Workshopy sú vedené interaktívnou formou za pomoci diskusie, skupinovej práce, zážitkových a stimulačných hier, sú obohatené o zážitky a skúsenosti jednotlivých lektorov workshopov, môžu byť prizvaní tiž zahraniční študenti, účastníci programu AFS, aby sa s našimi študentami podelili o svoje konkrétne medzikultúrne zážitky a poznania zo života u nás.

  • Workshop I – Základy medzikultúrneho vzdelávania

  • Workshop II – Čo je kultúra a aké sú teórie kultúry

Rozsah workshopu môže byť prispôsobený vašim požiadavkám, ideálna dĺžka je 45 – 90 minút. Workshop je možné realizovať tiež v cudzom jazyku (anglicky, nemecky, španielsky, francúzsky ) Možno ho využiť na hodinách jazykov, zemepisu, náuke o spoločnosti.

Neváhajte a obráťte sa na našu koordinátorku.