Veríme, že každý študent by mal dostať šancu vyskúšať si štúdium v zahraničí. Každoročne preto ponúkame niekoľko druhov štipendií do niekoľkých krajín sveta. Štipendiá poskytujeme na programy v rôznej dĺžke.

Študenti, ktorí majú záujem o štipendiá sa musia zúčastniť výberového konania, ktoré je zvyčajne jednokolové a prebieha jeden až dva krát ročne – pre bližšie informácie sledujte našu webovú stránku. Výberové konanie pozostáva z testu všeobecných znalostí, testu z jazykových znalostí, eseje v slovenskom jazyku na zadanú tému a krátkeho osobného pohovoru.

Štipendisti píšu správu pre AFS v polovici a na konci programu. V správe v polovici roka pobytu hodnotia priebeh programu a vzdelávací proces a v správe na konci programu hodnotia celkový prínos AFS programu.

Prosíme študentov, aby si starostlivo skontrolovali, či spĺňajú vekové limity pre prijatie do programu a na výberové konanie sa hlásili iba ak túto podmienku spĺňajú. Vekové limity na program sú v každej krajine iné, sú závislé na jednotlivých školských systémoch. Informácie o vekových limitoch nájdete v záhlaví informácii pri každej krajine v sekcii Naša ponuka.

Pre individuálne otázky týkajúce sa štipendií sa obráťte na našu kanceláriu alebo kontaktujte našu koordinátorku združenia Natáliu Čukovú.

8 krokov AFS

Už vieš do ktorej krajiny a na ako dlho by si rád/a išiel/a študovať? Ak ÁNO, prečítaj si návod ako sa prihlásiť na program AFS!

Prečítaj si viac >

AFS video

Zhliadnuť video >

Blogy našich študentov

Tu si môžete pozrieť blogy našich študentov, ktorí sú momentálne na svojom AFS programe

Vstúpte >