Ak tu nenájdeš odpoveď na to, čo Ťa zaujíma, kontaktuj priamo našu kanceláriu alebo koordinátorku organizácie.

Je pre získanie štipendia nevyhnutné ovládať jazyk príslušnej krajiny, do ktorej chcem vycestovať?

Nie, nie je. Je však nevyhnutné ovládať jazyk, ktorý je súčasťou výberového konania. To znamená, ak sa napríklad hlásiš o štipendium do Dánska alebo Turecka, musíš prejsť testom z anglického jazyka. Pokiaľ sa uchádzaš o štipendium do Nemecka, je nevyhnutné ovládať nemecký jazyk. Požadovaná úroveň oboch jazykov je A2, B1.

Môžem do krajiny, do ktorej AFS dáva štipendium, vycestovať aj bez štipendia?

Áno, do všetkých krajín je možné vycestovať aj za plný účastnícky poplatok. V tom prípade sa nemusíš zúčastniť výberového konania.

Môžem sa o štipendium uchádzať aj keď mám v škole zlý prospech?

Preferujeme študentov, ktorí majú dobrý školský prospech. Avšak, pokiaľ nám študent vo výberovom konaní pri osobnom pohovore dokáže silnú motiváciu do krajiny vycestovať, bude záležať na individuálnom posúdení.

Udeľuje AFS každoročne štipendiá do tých istých krajín?

Pravidelne dávame štipendiá na ročný program do Nemecka. Ďalšie štipendia prideľujeme podľa aktuálnej spolupráce s najrôznejšími nadáciami, partnerskými kanceláriami a súkromnými firmami.

Udeľuje AFS čiastočné aj plné štipendiá?

AFS udeľuje väčšinou čiastočné štipendiá. Na plné štipendium sme študentov zatiaľ nevysielali.