Na školský rok 2017/2018 budeme poskytovať nižšie uvedené čiastkové štipendiá:
Čiastkové štipendium na ročný študijný program v Brazílii
Čiastkové štipendium na ročný študijný program v Číne
Čiastkové štipendium na ročný študijný program v Taliansku
Čiastkové štipendium na polročný študijný program v Portugalsku
Čiastkové štipendium na polročný študijný program v Dominikánskej republike
Čiastkové štipendium na trojmesačný študijný program v Belgicku - flámska časť
Čiastkové štipendium na trojmesačný študijný program v Rusku


Na školský rok 2016/2017 sme poskytli nižšie uvedené čiastkové štipendiá:

Čiastkové štipendium na ročný študijný program v Nemecku
Čiastkové štipendium na trojmesačný študijný program v Dánsku

 
Na školský rok 2015/2016 sme poskytli nižšie uvedené čiastkové štipendiá:
Čiastkové štipendium na ročný študijný program v Argentíne
Čiastkové štipendium na ročný študijný program v Nemecku 


Na školský rok 2014/2015 sme poskytli nižšie uvedené čiastkové štipendiá: 
Čiastkové štipendium na ročný študijný program na Islande
Čiastkové štipendium na ročný študijný program vo Švédsku
Čiastkové štipendium na ročný študijný program v Nemecku - 2x

Na školský rok 2013/2014 sme poskytli nižšie uvedené čiastkové štipendiá:
Čiastkové štipendium na ročný študijný program v Dánsku
Čiastkové štipendium na ročný študijný program v Nemecku - 2x
Čiastkové štipendium na polročný študijný program vo Fínsku
Čiastkové štipendium na trojmesačný študijný program v Belgicku - francúzska časť

Študentom, ktorí štipendiá získali gratulujeme a prajeme príjemný študijný pobyt!!!