Účastnícky poplatok zahrňuje:

 • Individuálny prístup ku každému účastníkovi programu

 • Náklady na dopravu z SR do hostiteľskej krajiny, vrátane vnútroštátnej dopravy do miesta pobytu v hostiteľskej krajine a späť do SR

 • Zdravotné poistenie v priebehu celého pobytu (poistná čiastka 1.000.000 USD na každý prípad)

 • Informačná schôdzka pre zákonných zástupcov a účastníkov programu

 • Informačné materiály

 • Sústredenie pre účastníkov pred odjazdom na program

 • Sústredenie pre účastníkov po návrate z programu

 • Podkladové materiály pre zariadenie víz

 • Krízovú linku pre účastníkov programu s nepretržitým trvaním v SR i v hostiteľskej krajine

 • Náklady na pobyt v hostiteľskej krajine (vyhľadanie a preverenie vhodnej hostiteľskej rodiny, sústredenie pre účastníkov programu minimálne po príjazde do hostiteľskej krajiny a pred odjazdom, individuálnu podporu kontaktnej osoby pre každého účastníka programu v priebehu celého pobytu, vyhľadanie školy, spravidla náklady na zaistenie učebníc)

 • Prípadné náklady na sťahovanie účastníka v priebehu programu

 • Ďalšie cestovné v rámci hostiteľskej krajiny (dochádzanie do školy, doprava na sústredenia)


Podrobné informácie o prihlasovacom poplatku a podmienkach platby účastníckeho poplatku nájdete TU.