Výberové konanie je jednokolové a pozostáva z:

  • testu všeobecných znalostí

  • testu jazykových znalostí

  • eseje v slovenskom jazyku na zadanú tému

  • krátkeho osobného pohovoru

Všetci študenti, ktorí sa chcú prihlásiť na výberové konanie, musia vyplniť PREDBEŽNÚ PRIHLÁŠKU. Na základe tejto prihlášky bude pridelený variabilný symbol pre platbu poplatku za výberové konanie.

Poplatok za výberové konanie je: 20,- Eur

Tento poplatok musí byť uhradený najneskôr do 2 dní pred výberovým konaní, a to bankovým prevodom na číslo účtu: 4011881155/7500.

Výberové konanie je naplánované na 30.1.2017 v Nitre. Všetkým záujemcom budú v priebehu mesiaca január 2017 poslané bližšie informácie. Všetkým, ktorí by sa radi zúčastnili výberového konania, odporúčame sledovať našu webovú stránku, na ktorej nájdete všetky potrebné informácie!