Nenašiel si tu odpoveď na to, čo ťa zaujíma, kontaktuj priamo našu kanceláriu alebo koordinátorku príslušného programu.

Môžem si vybrať do ktorej krajiny pôjdem?

Ponuka krajín i miest v nich je každý rok obmedzená. Platí tu heslo „kto skôr príde, ten skôr ide“. Pokiaľ sú miesta do Vami vybranej krajiny už zaplnené, pokúsime sa Vám nájsť alternatívu.

V akom mieste hostiteľskej krajiny budem bývať? Môžem si vybrať?

AFS umiestňuje svojich študentov vždy po celom území hostiteľskej krajiny. Presné umiestnenie záleží na tom, kde sa nájde vhodná hostiteľská rodina. Pokiaľ máte nejaké preferencie, napr. väčšie mesto, západ krajiny atď., môžete ich uviesť do svojej záväznej prihlášky a AFS sa Vám v rámci možností bude snažiť vyjsť v ústrety. Nemôže však zaručiť, že sa tá pravá hostiteľská rodina nájde práve tam. Pretože hostiteľská rodina predstavuje pre študenta dočasný domov a zázemie, je veľmi dôležité, aby sa tak študent tiež cítil. Preto je vhodné spojenie študenta s rodinou dôležitejšie, než samotné miesto.

Aký musím mať v škole prospech, aby som sa mohol zúčastniť programu štúdium v zahraničí?

AFS nekladie taký dôraz na známky v škole, ako na celkovú schopnosť a motiváciu účastníka prežiť rok v zahraničí. 5%e sa zisťujú pri vstupnom pohovore ešte pred odoslaním záväznej prihlášky do hostiteľskej krajiny. Neznamená to však, že uchádzač s veľmi zlými študijnými výsledkami bude hostiteľskou krajinou bez problémov prijatý. U štipendijných programoch sa dôraz kladie na známky ako aj na celkové znalosti uchádzačov.

Bude mi rok v zahraničí uznaný mojou slovenskou školou?

Je v plnej kompetencii riaditeľa tvojej slovenskej školy, či ťa nechá po návrate z programu AFS robiť rozdieľové skúšky alebo budeš musieť pokračovať s o rok nižším ročníkom. Väčšina študentov však i napriek možnosti rozdielových skúšok nakoniec volí druhú možnosť. Zistia totiž, že nestratili v priebehu roka v zahraničí zďaleka toľko, ako si pred odjazdom mysleli, ba skôr naopak. A koniec koncov – aspoň si predĺžite mladosť…

Ako dobre musím poznať jazyk hostiteľskej krajiny, aby som mohl/a odísť?

Nie je vôbec nutné, aby si pred odjazdom hovoril jazykom hostiteľskej krajiny. Je však potrebné, aby si mal základnú znalosť angličtiny, čo je jazyk, ktorým AFS so študentmi vždy zo začiatku, než si osvoja jazyk hostiteľskej krajiny, komunikuje. Pokiaľ sa chystáš na program do USA, je základná znalosť angličtiny vyžadovaná. Všeobecne sa predpokladá, že životom v cudzojazyčnom prostredí si študent v priebehu prvých niekoľko mesiacov jazyk osvojí do takej miery, že je schopný bez problémov komunikovať a v cudzom jazyku dokonca premýšľať.

Môžeme bývať s kamarátom v rovnakej rodine alebo meste?

Pre ľahkú a bezproblémovú adaptáciu v cudzej kultúre je veľmi dôležité, aby študent AFS mal čo najmenej príležitostí stretávať sa v priebehu programu s ľuďmi svojej domovskej krajiny. Cieľom programu je poznať a naučiť sa žiť v novej kultúre, čo však časté stretávanie s ostatnými Slovákmi znateľne naruší. Z tohto dôvodu AFS nikdy neumiestňuje dvoch študentov rovnakej národnosti do jednej hostiteľskej rodiny. Je možné, že budete bývať blízko seba, ale i to je skôr výnimočné.

Pomôže mi AFS so získaním víz?

AFS zaistí všetky potrebné podklady vrátane garančného listu, žiadosti a ostatných dokumentov a včas Vám ich spolu s podrobnými inštrukciami zašle. Vy si potom po doplnení osobných údajov zájdete na veľvyslanectvo sám a sám si taktiež vízum vyzdvihnete.

Nedokážem si predstaviť, čo ma na programe v zahraničí čaká...

Každý študent pred odjazdom na program dostane od hostiteľskej kancelárii AFS podrobné informačné a jazykové materiály, aby sa mohol na pobyt v zahraničí dostatočne pripraviť. Brožúrka väčšinou obsahuje informácie typu čo si vziať so sebou, aké vysoké vreckové budete potrebovať, ako vyzerajú miestne školy, aké sú pravidlá hostiteľskej krajiny apod. Najdôležitejšou a povinnou súčasťou odchodu študentov je však tzv. pred odchodová orientácia, ktorú AFS pre všetkých odchádzajúcich študentov usporadúva. Na tejto orientácii sa študenti dozvedia podrobné informácie o tom, čo ich v priebehu programu pravdepodobne čaká, na čo a ako sa majú pripraviť. Víkendovú orientáciu, vedú naši dobrovoľníci, ktorí sú väčšinou zároveň sami absolventmi programu, takže noví účastníci dostanú informácie skutočne z prvej ruky. Pre rodičov účastníkov AFS usporadúva informačnú schôdzku, kde sa dozvedia všetko, čo ich zaujíma, a čo by mali vedieť.

Môžem sa behom pobytu v zahraničí vrátiť na Vianoce domov?

Program AFS je okrem iného určitým psychologickým procesom, pri ktorom sa kladie dôraz na čo najrýchlejšiu a najľahšiu adaptáciu v cudzej kultúre. Predovšetkým prvá polovica programu je pre študentov náročnejšia, pretože ešte nie sú úplne „zabývaní“ v cudzom jazyku, zvykoch a mentalite hostiteľskej krajiny, čo im prináša mnoho rôznych pocitov a situácií, ktoré musia po prvý raz v živote riešiť. Je veľmi dôležité, aby tento proces nebol narušený krátkodobou návštevou domovskej krajiny. Po návrate späť na program by študent ťažko hľadal svoje miesto, bol by zbytočne zmätený a s adaptáciou by v podstate mohol začať znovu, len za zložitejších podmienok, než keď do hostiteľskej krajiny prišiel po prvý krát. Z tohto dôvodu AFS za bežných okolností nepovoľuje krátkodobé návštevy domovskej krajiny.

Budem môcť behom programu cestovať po hostiteľskej krajine?

Je nutné povedať, že AFS nie je cestovná kancelária, ale vzdelávacia organizácia, čo znamená, že jednou z povinností študenta je pravidelná školská dochádzka. Každá krajina má svoje pravidlá týkajúce sa samostatných ciest študentov, napríklad v prípade, že chcú navštíviť príbuzných či známych žijúcich v rovnakej krajine. Pokiaľ sa rozhodnete pre samostatnú cestu, musia vaši vlastní rodičia podpísať k tomu určený formulár, ktorý dočasne zbavuje organizáciu AFS zodpovednosti za vám poskytnuté služby.

Čo ak budem mať behom programu nejaké problémy?

Ihneď po príjazde do hostiteľskej krajiny dostanete na po príchodovej orientácii spojenie na svoju kontaktnú osobu, ktorou je skúsený človek z rady miestnych dobrovoľníkov. Táto kontaktná osoba je vám v prípade, že nastanú akékoľvek problémy a potrebujete poradiť alebo sa potrebujete len zveriť, k dispozícii 24 hodín denne. Ak sa jedná o problém vážnejšieho rázu, vec sa samozrejme okamžite rieši, či už na lokálnej báze, alebo cez hostiteľskú i vysielaciu národnú kanceláriu. V každej krajine funguje pre naliehavé prípady zamestnanec kancelárie, ktorý je po 24 hodín denne dosiahnuteľný na tomu určenom mobilnom telefóne.

Čo ak si nepadneme do oka s mojou hostiteľskou rodinou?

Pokiaľ nastanú problémy v rodine, opäť je tu kontaktná osoba. Najprv by sa na základe rady dobrovoľníka mali obe strany snažiť problém vyriešiť. Pokiaľ sa to nedarí, AFS pre vás nájde inú rodinu, ku ktorej sa vzápätí môžete presťahovať. Je potrebné vedieť, že zmena rodiny neznamená nejakú prehru alebo hanbu. Niekedy sa proste stane, že si s hostiteľskou rodinou nerozumieš a potom je skutočne lepšie, ak rodinu vymeníš, než keby si mal svoj pobyt v zahraničí zbytočne pretrpieť.

Čo ak behom pobytu ochoriem alebo budem mať nejaký úraz?

Každý účastník programu AFS je zdravotne poistený u holandskej poisťovni AON do výšky 1 005 000 USD na jednotlivý prípad. Ihneď po príchode do hostiteľskej krajiny dostaneš kartičku poisťovne a v prípade, že sa ti kedykoľvek behom programu niečo stane alebo ochorieš, predložíš túto kartičku lekárovi a výdaje budú tebe alebo lekárovi následne poisťovňou preplatené. Napriek tomu odporúčame, aby si si pred odjazdom zaistil kompletnú zdravotnú prehliadku.

Bude možné, aby som si v hostiteľskej krajine urobil vodičský preukaz?

AFS sa snaží v rámci čo najkvalitnejšej starostlivosti o študentov vylúčiť akékoľvek potenciálne nebezpečenstvo. To riadenie motorového vozidla pre študenta bezo sporu predstavuje. Preto študenti AFS nemajú behom programu dovolené jazdiť.